2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Нікоуфар І.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

θ-централізатори на напівпростих банахових *-алгебрах

Нікоуфар І., Расіас Дж. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 269–278

Шляхом узагальнення відомої теореми Джонсона доведено, що кожний лівий 0-централізатор на напівпростій банаховій алгебрі з лівою наближеною одиницею є неперервним. Також досліджено узагальнену стійкість Хайерса-Улама-Рассіаса та надстійкість θ-централізаторів на напівпростих *-алгебрах.