2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Озтюрк Е.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Існування та неiснування розв’язкiв реакцiйно-дифузiйного рiвняння з граничними умовами Робена

Озтюрк Е.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 3. - С. 423-432

Дослiджено довготривалу поведiнку реакцiйно-дифузiйного рiвняння з граничними умовами Робена, яке мiстить нелiнiйнiсть полiномiального росту будь-якого порядку. Отримано достатнi умови для того, щоб розв’язки граничної задачi були обмеженими, або прямували до нескiнченностi на скiнченному промiжку часу.