2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Сімсек Е.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Деякі апроксимаційні властивоси операторів Саса - Міракяна - Бернштейна типу Хлодовського

Сімсек Е., Тунс Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 826–834

Метою даної статті є обґрунтування нової послідовності додатних лінійних onepaTopiB за допомогою onepaTopiB Сaсa-Мiрaкянa-Бернштейнa типу Хлодовського та дослідження деяких апроксимаційних властивостей цих операторів у просторі неперервних функцій, заданих на правій півосі. Крім того, встановлено порядок таких наближень за допомогою модуля неперервності та наведено теорему типу Вороновської.