2019
Том 71
№ 4

Всі номери

Джумабаєв Д. С.

Публікацій: 5
Стаття (російською)

Критерии существования изолированного решения нелинейной краевой задачи

Джумабаев Д. С., Темешева С. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 3. - С. 356-365

Методом параметризацiї дослiджується нелiнiйна двоточкова крайова задача для звичайного диференцiального рiвняння. Побудовано системи нелiнiйних алгебраїчних рiвнянь, що дають змогу знайти початкове наближення розв’язку розглядуваної задачi. В термiнах властивостей побудованих систем знайдено необхiднi та достатнi умови iснування iзольованого розв’язку дослiджуваної крайової задачi.

Коротке повідомлення (російською)

Предельное с весом решение в сингулярной точке не- линейного обыкновенного дифференциального уравнения и его свойство

Джумабаев Д. С., Утешова Р. Е.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1717-1722

На скiнченному iнтервалi розглядається система нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь з особливiстю на лiвому кiнцi iнтервалу. Введено означення граничного з вагою розв’язку та встановлено його притягувальну властивiсть.

Коротке повідомлення (російською)

Свойства изолированных ограниченных на всей оси решений системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений

Абильдаева А. Д., Джумабаев Д. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1132-1138

Встановлено умови неперервної залежностi вiд правої частини „iзольованих” обмежених на всiй осi розв’язкiв системи нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь.

Стаття (українською)

Необходимые и достаточные условия разрешимости линейных краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма

Джумабаєв Д. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 8. - С. 1074–1091

Запропоновано метод дослідження i розв'язання лінійної крайової задачi для інтегро-диференціального рівняння Фредгольма, що ґрунтується на розбитті інтервалу i введенні додаткових параметрів. Кожному розбиттю інтервалу поставлено у відповідність деяке однорідне інтегральне рівняння Фредгольма другого роду. Наведено означення регулярного розбиття і показано, що множина регулярних розбиттів не є порожньою. Встановлено критерій розв'язності розглядуваної задачі i побудовано алгоритм знаходження її розв'язків.

Коротке повідомлення (російською)

Периодические и ограниченные па плоскости решения систем гиперболических уравнений

Асанова А. Т., Джумабаев Д. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 562-572

Для лінійної системи гіперболічних рівнянь другого порядку з двома незалежними змінними досліджено питання існування та єдиності періодичного за обома змінними розв'язку і періодичного за однією із змінних обмеженого па площині розв'язку. Методом уведення функціональних параметрів отримано достатні умови однозначної розв'язності розглядуваних задач.