2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нагізадех З.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Про один клас неоднорідно нелінійних систем з граничними умовами типу Діріхле

Афрузі Г. А., Нагізадех З., Чунг Н. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 9. - С. 1155–1165

Існування та кратність слабких розв'язків деяких нерівномірно нєлінійних еліптичних систем досліджено за допомогою принципу мінімуму та теореми про гірський перевал.