2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Дмитришин Р. І.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Багатовимірні приєднані дроби з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди

Боднар Д. І., Дмитришин Р. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 325-349

Встановлено умови iснування й єдиностi багатовимiрного приєднаного дробу з нерiвнозначними змiнними, вiдповiдного до заданого формального кратного степеневого ряду, знайдено явнi формули обчислення коефiцiєнтiв такого дробу i показано його зв’язок iз багатовимiрним $J$ -дробом iз нерiвнозначними змiнними. Дослiджено збiжнiсть багатовимiрного приєднаного дробу з нерiвнозначними змiнними в деяких областях простору $C^N$. Побудовано розвинення деяких функцiй у вiдповiдний двовимiрний приєднаний дрiб iз нерiвнозначними змiнними i показано ефективнiсть наближення пiдхiдними дробами отриманих розкладiв.

Стаття (українською)

Приєднані гіллясті ланцюгові дроби з двома нерівнозначними змінними

Дмитришин Р. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 9. - С. 1175–1184

Построен алгоритм разложения заданного формального двойного степенного ряда в присоединенную ветвящуюся цепную дробь с двумя неравнозначными переменными и установлены условия существования такого разложения.