2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ауф М. К.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Властивостi вiдображення для згортки, що включає гiпергеометричнi ряди

Ауф М. К., Заїд Г. М., Мустафа А. О.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1466-1475

Введено достатнi умови того, що (гауссовi) гiпергеометричнi функцiї є пiдкласом аналiтичних функцiй. Крiм того, розглянуто деякi властивостi вiдображення для згортки та iнтегральної згортки, що включають гiпергеометричнi функцiї.