2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Фоснер А.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (англійською)

Узагальненi вищi похiднi на алгебрах

Фоснер А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 10. - С. 1429-1436

Вивчено структуру узагальнених вищих похiдних на алгебрi ${\scr A}$ та показано, що iснує взаємно однозначна вiдповiднiсть мiж множиною всiх узагальнених вищих похiдних $\{ G_k\}^n_{k =0}$ на $\scr A$ з $G_0 = I$ та множиною всiх послiдовностей $\{ g_k\}^n_{k = 0}$ узагальнених похiдних на $\scr A$ з $g_0 = 0$.

Коротке повідомлення (англійською)

Про деякі тотожності для похідних на напівпростих кiльцях

Байдар Н., Страшек Р., Фоснер А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 10. - С. 1436–1440

Припустимо, що $n$ — фіксоване натуральне число, $R$ — $(2n)!$ напівпросте кільцє, вільнє від кручення, $\alpha$ — автоморфізм або антиавтоморфізм на $R$, а $D_1 , D_2 : R → R$ — похідні. Доведено наступний результат: якщо $(D_1^2 (x) + D_2(x))^n  ∘ α(x)^n  = 0 $ виконується для всіх $x Є R$, то $D_1 = D_2 = 0$. Аналогічне твердження справджується, якщо $R$ — 2-напівпросте кільце, вільне від кручення, i $F(x) ° β(x) = 0$ для всіх $x Є R$, де $F(x) = (D_1^2 (x) + D_2(x)) ∘ α(x),\; x ∈ R$, i $β$ — довільний автоморфізм або антиавтоморфізм на $R$.