2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Блахота І.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Про ядра Діріхлє відносно деяких спеціальних репрезентативних систем добутків

Блахота І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1578–1584

Аналіз Фур'є використовує розрахунки з ядерними Функціями з самого початку. Максимальні значення n-х ядер Діріхлє, поділених на n, для систем Уолша-Пейлі, „класичних" систем Віленкіна та деяких інших систем дорівнюють 1. Ми розглядаємо більш загальні системи і, використовуючи результати, що отримані, розробляємо методи, призначені для визначення властивостей конкретних систем. У цих випадках ситуація з відношенням \( \frac{D_n}{n} \) може бути іншою.