2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ге Б.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Про \bfitq -конгруенцiї, що включають гармонiчнi числа

Ге Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1257-1265

Наведено деякi конгруенцiї, що включають $q$-гармонiчнi числа та знакозмiннi $q$-гармонiчнi числа $m$-го порядку. Деякi з цих конгруенцiй є $q$-аналогами кiлькох вiдомих конгруенцiй.

Стаття (англійською)

Підходи до еліптичних задач з p(x)-лаплаоаном основане на теорії критичних точок

Ге Б., Гейдархані С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 12. - С. 1676-1693

Встановлено існування принаймні трьох розв'язків еліптичних задач з p(x)-лапласіаном. Існування щонайменше одного нетривіального розв'язку також продемонстровано. Застосовані підходи ґрунтуються на варіаційних методах та теорії критичних точок.