2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Солтанов К. Н.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Аналіз інтегровності двокомпонентної ієрархії типу Бюргерса

Блекмор Д., Озчаг Е., Прикарпатський А. К., Солтанов К. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 2. - С. 147-162

Лаксівську інтегровність двокомпонентної полiномiальної динамiчної системи типу Бюргерса проаналiзовано за допомогою диференціально-алгебраїчного підходу. Побудовано її лінійнє спряжене матричне лаксівське зображення. Відповідний рекурсивний оператор та нескінченну ієрархію нелінійних динамічних систем типу Бюргерса - Кортевега - де Фріза, інтегровних за Лаксом, отримано за допомогою градієнтно-голономного методу. Наведено відповідні лаксівські зображення.

Стаття (англійською)

Глобальне існування та довгочасова поведінка нелінійного рівняння типу Шрьодінгера

Солтанов К. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 68–87

Вивчається глобальна мішана задача для нєлінійного рівняння Шрьодінгера з нєлінійним додаванням, в якій коефіцієнтом є узагальнена функція. Доведено теорему про глобальну розв'язність поставленої задачі на основі загальної теореми про розв'язність з [Soltanov K. N. Perturbation of the mapping and solvability theorems in the Banach space // Nonlinear Anal.: Theory, Meth. and Appl. - 2010. - 72, № 1]. Крім того, досліджено поведінку розв'язку задачі, що вивчається.