2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Харібеґашвілі С.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

О существовании, единственности и отсутствии решений одной краевой задачи для квазилинейного гиперболического уравнения

Мидодашвили Б., Харибегашвили С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1123-1132

УДК 517.956.35
Розглянуто одну крайову задачу для квазiлiнiйного гiперболiчного рiвняння з iтерованим багатовимiрним хвильовим оператором у головнiй частинi. Доведено теореми iснування, єдиностi та вiдсутностi розв’язкiв цiєї задачi.

Стаття (англійською)

Про розв'язність нелокальної за часом задачі для напівлінійного багатовимірного хвильового рівняння

Мідодашвілі Б., Харібеґашвілі С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 88–105

Вивчається нелокальна за часом задача для напівлінійних багатовимiрних хвильових рівнянь. Доведено теореми про існування та єдиність розв'язків цієї задачі.