2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Мідодашвілі Б.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про розв'язність нелокальної за часом задачі для напівлінійного багатовимірного хвильового рівняння

Мідодашвілі Б., Харібеґашвілі С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 88–105

Вивчається нелокальна за часом задача для напівлінійних багатовимiрних хвильових рівнянь. Доведено теореми про існування та єдиність розв'язків цієї задачі.