2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Озчаг Е.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Майже Менгерова властивiсть у бiтопологiчних просторах

Ейсен А. Е., Озчаг Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 6. - С. 835-841

Введено поняття майже менгерової властивостi в бiтопологiчних просторах, наведено деякi характеристики в термiнах $(i, j)$-регулярних вiдкритих множин i майже неперервної сюр’єкцiї та вивчено поняття майже $\gamma$ -множини в бiтопологiчному контекстi.

Стаття (англійською)

Аналіз інтегровності двокомпонентної ієрархії типу Бюргерса

Блекмор Д., Озчаг Е., Прикарпатський А. К., Солтанов К. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 2. - С. 147-162

Лаксівську інтегровність двокомпонентної полiномiальної динамiчної системи типу Бюргерса проаналiзовано за допомогою диференціально-алгебраїчного підходу. Побудовано її лінійнє спряжене матричне лаксівське зображення. Відповідний рекурсивний оператор та нескінченну ієрархію нелінійних динамічних систем типу Бюргерса - Кортевега - де Фріза, інтегровних за Лаксом, отримано за допомогою градієнтно-голономного методу. Наведено відповідні лаксівські зображення.