2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Бандалієв Р. А.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про двоваговий критерій для багатовимірного оператора типу Харді в $p$-опуклих банахових просторах функцій та деякі застосування

Бандалієв Р. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 3. - С. 313-325

Головною метою даної статті є доведення двовагового критерію для багатовимiрного оператора типу Хардi із вагових лебегових просторів в $p$-опуклі вагові банахові простори функцій. Також розглянуто задачу для дуального оператора. Як застосування, встановлено двоваговий критерій обмеженості багатовимірного оператора геометричного середнього з вагових лебегових просторів у вагові простори Мусєляка-Орліча.