2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бехрузі Ф.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Компактифікація Стоуна-Чеха для групоїдів

Бехрузі Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 4. - С. 456–466

Нехай $G$ — дискретний групоїд. Розглянемо компактифікацію Стоуна-Чexa $βG$ групоїда $G$. Розширимо операцію на множині $G^{(2)}$ єлємєнтів $G$, що компонуються, до операції "*" на підмножині $(βG)^{(2)}$ множини $βG×βG$ такої, що трійка $(βG, (βG)^{(2)}$ є компактним топологічним напівгрупоїдом.