2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ван Сяоянь

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

$L_p$ -дуальні змiшані афiнні поверхневі площи.

Ван Сяоянь, Ванг В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 601-609

Лутвок запропонував поняття $L_p$-афiнноЇ поверхневої площi, що вiдповiдає поняттю $L_p$-змiшаного об’єму. Нещодавно Ванг i Хе ввели поняття $L_p$-дуальної афiнної поверхневої площi, пов’язаної з $L_p$-дуальним змiшаним об’ємом. В роботi запропоновано поняття $L_p$-дуальної змiшаної афiнної поверхневої площi, що вiдповiдає $L_p$- дуальним змiшаним квермасiнтегралам. Крiм того, наведено деякi нерiвностi для $L_p$-дуальних змiшаних афiнних поверхневих площ.