2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хуан Тінг-Жу

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Аналiз збурень та похибок розбитої на частини LU факторизацiї для блочно-тридiагональних лiнiйних систем

Ву Чи-Йе, Хуан Тінг-Жу

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1683-1695

Наведено аналiз збурень та зворотний аналiз похибок для розбитої на частини LU факторизацiї блочно-тридiагональних матриць. Крiм того, вивчаються границi збурень для розбитої на частини LU факторизацiї блочно- тридiагональних лiнiйних систем. Також наведено числoвi експерименти, якi пiдтверджують справедливiсть даних результатiв.

Стаття (англійською)

Модифицированный метод Ньютона для квадратичного векторного уравнения, возникающего в марковизируемых бинарных деревьев

Ге Юн, Денг Ліанг-Жіян, Хуан Тінг-Жу

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 712-720

Доведено iснування розв’язку квадратного векторного рiвняння, що виникає в марковських бiнарних деревах. За- пропоновано модифiкований метод Ньютона для знаходження мiнiмального розв’язку цього рiвняння. Встановлено монотонну збiжнiсть модифiкованого методу Ньютона. Числовi експерименти пiдтверджують ефективнiсть цього методу.