2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Орхан Х.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (англійською)

Критерiї унiвалентностi та квазiконформнi розширення

Орхан Х., Саглар М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1147-1151

Встановлено бiльш загальнi умови унiвалентностi аналiтичних функцiй у вiдкритому одиничному колi $U$. Крiм того, уточнено критерiй квазiконформного розширення для основного результату.

Стаття (англійською)

Класи аналітичних функцій, що визначені диференціальним оператором, віднесеним до конiчних областей

Деніз Е., Орхан Х., Сокол Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1217–1231

Нехай $A$ — клас функцій $f(z) = z + ∑_{k = 2}^{ ∞} a_k z^k$, аналітичних у відкритому одиничному крузі $∆$. До вивчення деяких підкласів $A$, що відображають $∆$ на конічні області, застосовано узагальнений лінійний оператор, тісно пов'язаний з перетворенням множення. За допомогою принципу диференціального підпорядкування та техніки згорток вивчено деякі властивості цих класів, що включають деякі співвідношення включення та згорток, а також оцінки для коефіцієнтів. Наприклад, низку відомих та нових результатів отримано як частинні випадки.