2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Орхан Х.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Клас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi диференцiальним оператором

Ариф М., Ахмад К. З., Нур К. І., Орхан Х., Хан Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1389-1404

УДК 517.54
Визначено новий пiдклас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi за допомогою диференцiально- го оператора. Вивчаються деякi цiкавi властивостi, такi як довжина дуги, зростання коефiцiєнтiв та iнтегральнi зображення функцiй iз цього класу.

Коротке повідомлення (англійською)

Критерiї унiвалентностi та квазiконформнi розширення

Орхан Х., Саглар М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1147-1151

Встановлено бiльш загальнi умови унiвалентностi аналiтичних функцiй у вiдкритому одиничному колi $U$. Крiм того, уточнено критерiй квазiконформного розширення для основного результату.

Стаття (англійською)

Класи аналітичних функцій, що визначені диференціальним оператором, віднесеним до конiчних областей

Деніз Е., Орхан Х., Сокол Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1217–1231

Нехай $A$ — клас функцій $f(z) = z + ∑_{k = 2}^{ ∞} a_k z^k$, аналітичних у відкритому одиничному крузі $∆$. До вивчення деяких підкласів $A$, що відображають $∆$ на конічні області, застосовано узагальнений лінійний оператор, тісно пов'язаний з перетворенням множення. За допомогою принципу диференціального підпорядкування та техніки згорток вивчено деякі властивості цих класів, що включають деякі співвідношення включення та згорток, а також оцінки для коефіцієнтів. Наприклад, низку відомих та нових результатів отримано як частинні випадки.