2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Волчков В. В.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Об одной задаче, связанной с проблемой Хелгасона о носителе

Волчков В. В., Волчков Вит. В., Савостьянова И. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1189-1200

Отримано розв'язок задачi про опис множини неперервних функцій на кільцевих підобластях $n$-вимірної сфери, які мають нульові інтеграли по всіх $(n — 1)$-вимірних сферах, що обхоплюють внутрішню сферичну шапочку. Як застосування отримано сферичний аналог теореми Хелгасона про носій та нові теореми єдиності для функцій з нульовими сферичними середніми.

Стаття (російською)

Новые интегральные представления для гипергеометрической функции

Волчков В. В., Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 435-440

Одержано нові інтегральні зображення для гіпергеометричної функції.

Стаття (російською)

Теоремы единственности для кратных тригонометрических рядов с пропусками

Волчков В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1477–1481

У багатовимірному просторі вивчаються деякі властивості функцій з лакунарними рядами Фур'є, що залежать тільки від значень цих функцій в околі деякої точки.

Стаття (російською)

Сферические средние па евклидовых пространствах

Волчков В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1310–1315

Наведено опис деяких класів функцій з нульовими сферичними середніми.