2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рабах P.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

К вопросу точной управляемости систем с запазды- ванием нейтрального типа

Бархаев П. Ю., Рабах P., Скляр Г. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 6. - С. 800-815

Роботу присвячено розв’язанню задачi точної керованостi для досить широкого класу систем iз запiзненням нейтрального та мiшаного типiв. Розглядаючи еквiвалентну операторну модель у гiльбертовому просторi, ми формулюємо умови керованостi у виглядi деякої векторної проблеми моментiв. Вид даної проблеми моментiв iстотно спрощується при наявностi базису простору з власних векторiв оператора системи з запiзненням. Замiна керування дозволяє перетворити структуру системи i гарантувати iснування базису з власних векторiв вiдповiдного оператора. Доведено критерiй точної керованостi i встановлено точний час керування.