2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ейвазов Е. Х.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О волновых операторах для многомерного электромагнитного оператора Шредингера в дивергентной форме

Алиев А. Р., Эйвазов Э. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1011-1020

Методом Кука доведено iснування хвильових операторiв для багатовимiрного електромагнiтного оператора Шредiнгера у дивергентнiй формi. Крiм того, при певних умовах на коефiцiєнти даного оператора встановлено iзометричнiсть його хвильових операторiв. При цьому знайдено початковi областi цих операторiв.