2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аракі С.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Спектральна задача для oпeратора Штурма – Лiувiлля з аргументом, що запiзнюється, та спектральним параметром у граничнiй умовi

Аракі С., Ацікгоц М., Сен Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1102-1114

Методом Кука доведено iснування хвильових операторiв для багатовимiрного електромагнiтного оператора Шредiнгера у дивергентнiй формi. Крiм того, при певних умовах на коефiцiєнти даного оператора встановлено iзометричнiсть його хвильових операторiв. При цьому знайдено початковi областi цих операторiв.