2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бокало М. М.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Крайова задача для нелінійних параболічних рівнянь із запізненням та виродженням у початковий момент

Ільницька О. В., Бокало М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1155-1168

Исследована краевая задача с условием Дирихле для нелинейных параболических уравнений с переменным запаздыванием и вырождением в начальный момент времени. Доказаны существование и единственность классического решения такой задачи и получены его априорные оценки.

Стаття (українською)

Задача Фур'є для різнокомпонентної системи рівнянь дифузії з функціоналами

Бокало М. М., Дмитрів В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 11. - С. 1468-1481

Досліджено коректність задачі без початкових умов для системи диференціально-функціо-нальних рівнянь різних типів. Кожне рівняння складається з двох частин, перша з яких має структуру параболічного рівняння або звичайного диференціального рівняння, залежного від параметрів, а друга містить фунціонали, які визначені на просторі неперервних за просторовими змінними функцій.