2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Ергорен Г.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Impulsive functional differential equations of fractional order with variable moments

Ергорен Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1169-1179

Встановлено деякi результати про iснування розв’язкiв початкової задачї для iмпульсивних фунцкцiонально-диференцiальних рiвнянь з нейтральним запiзненням в змiннi моменти часу.