2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ву Чи-Йе

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Аналiз збурень та похибок розбитої на частини LU факторизацiї для блочно-тридiагональних лiнiйних систем

Ву Чи-Йе, Хуан Тінг-Жу

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1683-1695

Наведено аналiз збурень та зворотний аналiз похибок для розбитої на частини LU факторизацiї блочно-тридiагональних матриць. Крiм того, вивчаються границi збурень для розбитої на частини LU факторизацiї блочно- тридiагональних лiнiйних систем. Також наведено числoвi експерименти, якi пiдтверджують справедливiсть даних результатiв.