2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Власик Г. М.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Порядкові оцінки $L_q$ -норм узагальнених похідних ядер типу Діріхле з довільним вибором гармонік

Власик Г. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 10. - С. 1299-1309

Получены точные по порядку оценки норм обобщенных производных ядер типа Дирихле с произвольным выбором гармоник в пространстве $L_q,\; 2 < q < \infty$.

Стаття (українською)

Нерівності типу Бернштейна – Нікольського для тригонометричних поліномів з довільним вибором гармонік

Власик Г. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 147-156

Получены неравенства типа Бернштейна – Никольского для тригонометрических полиномов с произвольным выбором гармоник.