2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кореновська Я. А.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Свойства сильных случайных операторов, построенных по потоку Арратья

Кореновская Я. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 157-172

Вивчаються властивостi сильних випадкових операторiв $T_t$ у $L_2(R)$, що описують зсуви функцiй уздовж потоку Арратья. Доведено формулу замiни змiнних для потоку Арратья. Як наслiдок отримано достатнi умови на компактнi множини $K \subset L_2(R)$, на яких $T_t$ має неперервну модифiкацiю. Наведено необхiднi та достатнi умови на збiжнi послiдовностi у $L_2(R)$, за яких оператор $T_t$ зберiгає їх збiжнiсть.