2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Очеретнюк Є. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Оценки площади решений псевдолинейных дифференци- альных уравнений с производной Хукухары в пространстве $\text{conv} (R^2)$

Очеретнюк Е. В., Слынько В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 189-214

Отримано оцiнки для площi розв’язкiв диференцiальних рiвнянь iз похiдною Хукухари спецiального вигляду у просторi $\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{v} (R^2)$. Основними методами дослiдження є метод порiвняння, методи геометрiї опуклих тiл Г. Мiнковського i О. Д. Александрова, а також метод наближеного iнтегрування диференцiальних рiвнянь Чаплигiна – Важевського. Одержанi результати дозволяють звести оцiнки площi розв’язкiв до дослiдження диференцiальних рiвнянь першого порядку.