2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Солонуха О. В.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

О существовании решений операторно-дифференциальных уравнений

Солонуха О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 837–850

Розглядаються нелінійні рівняння параболічного типу у рефлексивних банахових просторах. Наведено достатні умови ісиування розв'язків цих рівнянь. Застосовано методи дослідження задач із операторами псевдомонотонного (на підпросторі) типу. Крім того, розглянуто достатній критерій у соболевському просторі L p (0, T; W p 1 (Ω)∩L 2 (0, T; L2(Ω)), коли оператор, введений за допомогою функціональних коефіцієнтів, належить даному класу. Також показано можливість послабити класичну умову коерцитивності.

Стаття (російською)

О существовании обобщенного решения одной системы в частных производных

Солонуха О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1250-1264

Запропоновано метод побудови узагальнених розв'язків для деяких недивергентних систем із частинними похідними за допомогою множиннозначних аналогів узагальненої постановки проблеми, що використовує субдиференціальне числення. Отримано нові достатні умови існування розв'язків варіаційної нерівності із множиннозначним оператором при послаблених умовах на коерцитивність. Розглянуто приклади вагового $p$-лапласіана у соболєвських просторах $W_p^1 \left( \Omega \right)$, $p ≥ 2.$