2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Власенко М. А.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

О конфигурациях подпространств гильбертова пространства с фиксированными углами между ними

Власенко М. А., Попова Н. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 5. - С. 606–615

Досліджуються множина пезвідпих конфігурацій підпросторів гільбергового простору, де кут між кожними двома підпросторами с фіксованим. Це задача про *-зображешш деяких алгебр, породжених ідемпотентами і залежних від параметрів (набору кутів). Виділено клас задач скінченного і ручного зображувального типу, для них вказано умови па кути, за яких конфігурації підпросторів існують, і наведено опис усіх пезвідішх зображень.

Стаття (російською)

Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним

Власенко М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 170-177

Розглядається рівняння у гільбертовому просторі із випадковим оператором, що є сумою детермінованого замкненого щільновизначеного оператора та гауссівського сильного випадкового оператора. Розв'язок рівняння із випадковою правою частиною подано через стохастичні похідні розв'язків із детермінованою правою частиною. Розглядається застосування такого зображення до задачі Коші з випередженням для стохастичного диференціального рівняння з частинними похідними.