2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розиков У. А.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Вольтерровские квадратичные стохастические операторы двуполой популяции

Жамилов У. У., Розиков У. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 7. - С. 985-998

Уведено поняття вольтеррiвського квадратичного стохастичного оператора двополої популяцiї (ВКСОДП). Опис нерухомих точок ВКСОДП зведено до опису нерухомих точок операторiв вольтеррiвського типу. Побудовано кiлька функцiй Ляпунова для ВКСОДП. З використанням цих функцiй отримано оцiнку зверху для ω-граничної множини траєкторiй. Показано, що множина всiх ВКСОДП є опуклим компактом, i знайдено крайнi точки цiєї множини. Побудовано ВКСОДП, що мають перiодичну орбiту (траєкторiю) з перiодом 2.

Коротке повідомлення (російською)

О кубических операторах, определенных па конечномерных симплексах

Розиков У. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 10. - С. 1424-1433

Введено поняття кубічного оператора. Для одного класу кубічних операторів, визначених на скінченновимірних симплексах, напедено перший опис поведінки траекторії. Показано збіжність середніх за Чезаро.

Стаття (російською)

Случайные блуждания в случайных средах на дереве Кэли

Розиков У. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1391-1401

Описано достатні умови неповоротності для випадкових блукань з обмеженими стрибками у випадкових середовищах на дереві Келі.