2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Денисенко О. М.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Побудова розв'язків Флоке - Блоха і оцінка довжин резонансних зон одповимірпого рівняння Шредінгера з гладким потенціалом

Денисенко О. М., Парасюк І. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 3-18

Методами КАМ-теорії досліджено одновимірне рівняння Шредінгера з потенціалом, який характеризується певною швидкісно наближення тригонометричними поліномами. Одержано оцінки резонансних енергетичних зон. Проаналізовано випадок, коли потенціал належить класу Жевре.