2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Іванченко В. М.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Использование потенциальных и вихревых полей для описания гравитации и электромагнетизма

Иванченко В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 31-50

Запропоновано систему диференціальних рішіянь у тензорній загальноковаріантній формі, розв'язки якої названо гравітаційними і зарядженими частиками. Для вільних полів розв'язки знайдено у вигляді потенціалів Ньютона і Кулона. Для частики, що обертається зі сгалою швидкісно навколо іншої частики великої маси, розв'язок отримано у вигляді \(\omega = k\sqrt {\frac{{m_2 }}{{R^3 }}} \) якщо-частипка незаряджена, і у вигляді \(\omega = k\sqrt {\frac{{\varepsilon _1 \varepsilon _2 }}{{m_1 R^3 }}} \) якщо вона заряджена.