2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Метеліченко А. Б.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О приближении модифицированными интерполяционными полипомами в пространствах $L_p$

Метеличенко А. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 70-77

Розглянуто деякі модифіковані інтерполяційні поліноми для функцій із простору $L_p \;[0, 2π], 1 ≤ p ≤ ∞$. Отримано оцінку швидкості наближення даними поліномами вихідної функції $f$ через її модуль неперервності. Встановлено факт збіжності згаданих поліномів до $f$ майже скрізь.