2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Фазекас Л.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Корекція оцінки нелінійної ортогональної регресії

Кукуш О. Г., Фазекас Л., Цванциг С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 8. - С. 1101–1118

Для довільної нелінійної функції регресії показано, що оцінка ортогональної регресії є неконзистептпою. Застосовано нову техніку доведення пеконзистептності, яка грунтується на теореми про неявну функцію. Для випадку малих похибок вимірювання виписано головний член асимптотичного розкладу оцінки. Побудовано виправлену оцінку, що має менше асимптотичне відхилення у випадку малих похибок вимірювання.

Стаття (англійською)

Про нерівність розенталя для полів, що задовольняють умови перемішування

Кукуш О. Г., Томач Т., Фазекас Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 2. - С. 266-276

Доведено нерівність Розенталя для випадкових полів, що задовольняють умови а-перемішування. Твердження та доведення є модифікаціями теорем та доведень, наведених в роботах Дукхана та Утєва.