2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Цванциг С.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Корекція оцінки нелінійної ортогональної регресії

Кукуш О. Г., Фазекас Л., Цванциг С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 8. - С. 1101–1118

Для довільної нелінійної функції регресії показано, що оцінка ортогональної регресії є неконзистептпою. Застосовано нову техніку доведення пеконзистептності, яка грунтується на теореми про неявну функцію. Для випадку малих похибок вимірювання виписано головний член асимптотичного розкладу оцінки. Побудовано виправлену оцінку, що має менше асимптотичне відхилення у випадку малих похибок вимірювання.

Стаття (російською)

Об адаптивной оценке наименьшего контраста в модели с нелинейными функциональными связями

Кукуш А. Г., Цванциг С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1204-1209

Розглядається неявна нелінійна функціональна модель з похибками в змінних. На базі ідеї деконволюції запропоновано нову адаптивну оцінку найменшого контрасту параметра регресії. Сформульовано достатні умови конзистентності оцінки. Розглянуто декілька прикладів у рамках $L_1$- та $L_2$-підходів.