2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Журавська А. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Равномерная аппроксимация решений нелинейных параболических задач в перфорированных областях

Журавская А. В., Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1244-1258

Досліджено поведінку залишкового члена асимптотичного розкладу для розв'язків квазілінійної параболічної задачі Коші — Діріхле в послідовності областей з дрібнозернистою межею. На підставі модифікації побудови асимптотичного розкладу та нових поточкових оцінок розв'язку модельної задачі доведено рівномірну збіжність залишкового члена до нуля.