2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сохацький Ф. М.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Про класифікацію функційних рівнянь на квазігрупах

Сохацький Ф. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1259-1266

Розглядаються фупкційні рівняння над квазігруповими операціями. Доведено, що кожне квадратичне парастрофпо нескоротне фупкційне рівняння від чотирьох предметних змінних парастрофно рівносильне або функнійному рівнянню медіальності, або функційному рівнянню псевдомедіальності. Знайдено множину всіх розв'язків загального функційного рівняння псевдомедіальності, а також критерій нескоротності квадратичного функційного рівняння від чотирьох предметних змінних.

Стаття (українською)

Абстрактна характеристика класу унітарних позиційних алгебр операцій

Сохацький Ф. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 7. - С. 961-968

Знайдено абстрактну характеристику класу унітарних позиційних алгебр операцій, тобто алгебр, які містять повний набір селекторів.

Стаття (українською)

Про ізотопи груп. III

Сохацький Ф. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 251-259

Встановлено критерій гомоморфізму, описано нормальні конгруентності ізотопів груп. Знайдено критерій ізоморфізму, виділено методи опису ізотопів з точністю до ізоморфізму. Виділено підмножини, які є підквазігрупами групового ізотопу. Описано підквазігрупи деяких класів групових ізотопів. Одержані результати застосовано до вивчення ліводистрибутивних квазі-груп.

Стаття (українською)

Про ізотопи груп. II

Сохацький Ф. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1692–1703

Виділено канонічні розклади ізотопів груп, встанбвлено їх однозначність і знайдено співвідно­шення між ними. Встановлено зовнішні характеристики тотожностей, виконання яких дає лі­нійність чи алінійність ізотопії і комутативність відповідної групи. Описано тотожності ліній­них ізотопів абелевих груп, тобто $T$-квазігруп. Дано новий метод опису ізотопних замикань класів груп.