2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Недокіс В. А.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Метод укорочення для зліченно- точкових крайових задач у просторі обмежених числових послідовностей

Недокіс В. А., Самойленко А. М., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1203-1230

Розглянуто можливі способи редукції зліченноточкової нелінійної крайової задачі з нелінійною крайовою умовою на відрізку до скіиченновимірної багатоточкової задачі, побудованої на основі вихідної методом укорочення. Наведені результати проілюстровано прикладами.

Стаття (російською)

Предельные теоремы в теории многоточечных краевых задач

Недокис В. А., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 4. - С. 519–531

Наведено редукцію злічеішої системи диференціальних рівнянь із злічеииоточковими крайовими умовами до випадку скіичеішовиміриої багатоточкової крайової задачі. Окремо розглянуто випадок лінійної системи.