2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зеленяк Т. І.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Многоточечные граничные условия для дифференциальных операторов

Валицкий Ю. Н., Голец Б. И., Зеленяк Т. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 126-131

Встаповлюгаться диферешиальш властивості узагальнених розв'язків багатоточкових крайових задач для звичайних дифереціальних рівнянь.

Коротке повідомлення (українською)

До питання про застосування варіаційних методів у теорії параболіч­них рівнянь

Зеленяк Т. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 9. - С. 1284–1287

Изложены основные математические принципы применения вариационных методов в теория параболических уравнений.