2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Шамоян Р. Ф.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

О представлении линейных непрерывных функционалов в пространствах аналитических функций типа Харди — Соболева в полукруге

Шамоян Р. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 671-686

Наведено опис спряжених npocTopiB клаав типу Харди —Соболева $F_l^{pq} (U^n )$ голоморфних y пoлукpyзi функції при $0 < p ≤ 1,\; q ∈ (0, ∞)$, та при $p ∈ (1, ∞),\; q = 1$.

Стаття (російською)

Обобщенное преобразование Харди и операторы Теплица в пространствах типа ВМОА

Шамоян Р. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1260-1271

Вивчено дію узагальненого зображення Харді у класах ВМОА в полікрузі та наведено критерій обмеженості операторів Тепліца, що діють у просторі типу ВМОА в одиничному крузі.

Стаття (російською)

О мультипликаторах из пространств типа Бергмана в пространства Харди в поликруге

Шамоян Р. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1405-1414

Описано коефіцієнтні мультиплікатори із просторів типу Бергмана у простори Харді.