2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Йована Г.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про просторову і часову поведінку в динаміці пористих пружних сумішей

Йована Г., Пассарелла Ф., Ціарлетті М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 527-544

Вивчається розвиток у часі і просторі динамічних процесів у пористих пружних сумішах. Для аналізу просторової поведінки використано метод поверхневої часово-зрівноваженої енергетичної функції для більш точного визначення області впливу і встановлено оцінку просторового згасання типу Сен-Венана відносно часового згасання в межах області впливу. Для асимпто-тики часової поведінки використано метод Чезаро, пов'язаний з кінетичною та деформаційною енергіями, та встановлено асимптотичний рівнорозподіл сумарної енергії. Доведено теорему єдиності для скінченних та нескінченних тіл без будь-яких попередніх припущень щодо розв'язків на нескінченності.