2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Ведерников В. А.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О новых типах ω-веерных классов Фиттинга конечных групп

Ведерников В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 7. - С. 897-906

Побудовано нескінченну множину нових типів ω-віялових класів Фіттінга скінченних груп, відмінних під ω-локальних, отримано будову максимальних внутрішніх ω-супутників для основних із цих типів, встановлено зв'язок між ω-віяловими і Ω-розшарованими класами Фіттінга.