2019
Том 71
№ 4

Всі номери

Абдулаєв Г. А.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Полiномiальнi нерiвностi у квазiдисках на зважених просторах Бергмана

Абдулаєв Г. А., Абдуллаєв Ф. Г., Тунс Е.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 582-598

Продовжено дослiдження оцiнок типу Нiкольського та Бернштейна – Уолша для комплексних алгебраїчних полiномiв в обмежених та необмежених квазiдисках на зважених просторах Бергмана.

Стаття (англійською)

Про деякі властивості ортогональних на площині поліномів в областях комплексної площини. III

Абдулаєв Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 12. - С. 1588-1599

Вивчаються ортогональні поліноми вищих порядків в областях з вагою за умови, що крайові та вагові функції мають сипгулярпості і не задовольняють умови накладання.