2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рябуха Т. В.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Кумулянте зображення розв'язків ланцюжків рівнянь Боголюбова

Герасименко В. І., Рябуха Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1313-1328

Побудовано кумулятіїс зображення розв'язків задачі Коші ланцюжка рівнянь Боголюбова (ієрархії BBGKY) та двоїстого (дуального) ланцюжка рівнянь. Визначено поняття дуального нерівповажного розкладу. Досліджено збіжність побудованих класгерпих розкладів у відповідних функціональних просторах.