2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ямал М. Р.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Триадитивнi вiдображення та локальнi узагальненi $(α,β)$-похiднi

Мозамдер М. Р., Ямал М. Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 848-853

Нехай $R$ — просте кiльце з нетривiальними iдемпотентами. Охарактеризовано триадитивне вiдображення $f : R^3 \rightarrow R$ таке, що $f(x, y, z) = 0$ для всiх $x, y, z \in R$ таких, що $xy = yz = 0$. Як застосування показано, що у простому кiльцi з нетривiальними iдемпотентами довiльна локальна узагальнена $(\alpha , \beta )$-похiдна (або узагальнена жорданова потрiйна $(\alpha , \beta )$-похiдна) є узагальненою $(\alpha , \beta)$-похiдною.