2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Амбразевичус А.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Теорема iснування та єдиностi для моделi бiмолекулярних поверхневих реакцiй

Амбразевичус А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 877-888

Доведено iснування та єдинiсть класичних розв’язкiв зв’язаних систем параболiчних та звичайних диференцiальних рiвнянь, останнi з яких визначенi на межi. Система описує модель бiмолекулярної поверхневої реакцiї мiж монооксидом вуглецю та закисом азоту, що вiдбувається на нанесеному родiї у випадку повiльної десорбцiї продуктiв.