2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чен А.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про властивiсть (\bfit g \bfit a \bfit R ) та збурення

Чен А., Шен Ю.Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 974-983

Введено нову властивiсть $(gaR)$, що узагальнює властивiсть $(R)$, яку розглядав Айєна. Властивiсть $(gaR)$ вивчається у зв’язку з теоремами типу Вейля. Встановлено необхiднi та достатнi умови для того, щоб властивiсть $(gaR)$ виконувалася. Крiм того, вивчається стабiльнiсть властивостi (gaR) при збуреннях скiнченновимiрними, нiльпотентними, квазiнiльпотентними та алгебраїчними операторами, що комутують з $T$. Цi класи операторiв розглянуто як iлюстративнi приклади.