2018
Том 70
№ 4

Всі номери

Словік Р.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Оберненi матрицi дразiна для нескiнченних трикутних матриць та їх лiнiйних зберiгачiв

Словік Р.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 534-548

Розглянуто кiльце всiх нескiнченних $(N \times N)$ верхнiх трикутних матриць над полем $F$. Наведено опис елементiв, що є оборотними за Дразiним у цьому кiльцi. У випадку, коли $F$ є таким, що $\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{r}(F) \not = 2$ та $| F| > 4$, знайдено форму лiнiйних зберiгачiв для обернених матриць Дразiна.

Коротке повідомлення (англійською)

Expressing infinite matrices as sums of idempotents

Словік Р.

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 8. - С. 1145-1147